Tubs de cartró

Tel. + 34 639 661 642
 |  
Go to content

Main menu:

Tubs de cartró

Materials > Cartró

TUBOS
- Mandril de cartón para el rebobinado de papeles, plásticos, tejidos, mallas, etc...
- Tubos de cartón para film extensible.
- Tubos portaplanos
- Tubos de cartón para mailing.
- Tubos de cartón para envíos de calendarios, pósters, propaganda, etc.
- Tubos de cartón para fotografía.
- Tubos de cartón para displays.
- Tubos de cartón para la industria textil en general.
- Tubos de cartón para pirotecnia.
- Tubos de cartón para protecciones de piezas metálicas, rieles de cortinas, material de iluminación, etc...
- Tubos de cartón tipo petaca para distintos usos.
ANILLAS
- Anillas de cartón para cinta aislante.
- Anillas de cartón para cinta adhesiva.
- Anillas de cartón para etiquetas.
- Anillas de cartón para esparadrapo.

Aquest contingut está protegit per les lleis internacionals del copyright.
La cópia del contingut o la reproducció d'imatges d'aquest Lloc Web
es una violació de les lleis internacionals del Copyright.
© Embalatges Catalunya 2017                                        Act.:   10/04/2018

Comte de Sert - P.O. Box 45
08755 - Castellbisbal -
(Barcelona) - Spain
Tel. 639 661 642
Back to content | Back to main menu